OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 09-03-2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10.03.2019r.
1. Dzisiaj I NIEDZIELA Wielkiego Postu.
2. Rekolekcje wielkopostne w szkole rozpoczynamy. Od 11 marca do 13. Spowiedź 13.03 dla dzieci i młodzieży.
3. Drogi krzyżowe w naszej parafii w piątek.
- o godzinie 16.00 dla dzieci
- o godzinie 17.00 dla dorosłych
- o godzinie 20.00 dla młodzieży.
6. Nabożeństwo Gorzkich Żali w Niedzielę o godzinie 15.30. Za udział w tych Nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
7. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce. Robi wszystko, aby „miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).
Jednocześnie zachęca nas do nieustannej prośby o tych, którzy będą kontynuować Jego misję, aby Ewangelia była głoszona ludziom wszystkich czasów. Zbliżający się okres czterdziestu dni Wielkiego Postu niech będzie, w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium, pod hasłem: „Razem szturmujemy niebo”. Prosimy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich parafian o włączenie się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście, którą Ksiądz Proboszcz w Wielki Czwartek złoży w duchowym darze od parafii w sosnowieckiej katedrze.

8. W sobotę 23 marca w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu odbędzie się I etap diecezjalnego kursu na ceremoniarza. Wziąć w nim udział może członek LSO naszej diecezji, lektor, uczeń minimum III klasy gimnazjum. Kurs będzie składał się z 3 etapów. Szczegółowe informacje i konkretny program będą przekazane parafiom, które zgłoszą kandydatów na ceremoniarza. Zgłoszenia do 17 marca.