Nasi Duszpasterze

Proboszcz:

ks. Grzegorz Gołuszka

wikariusz ur. 20.03.1978, pochodzi z Sosnowca, mgr teologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii:

ks. Rafał Tetela

pomoc duszpasterska, ur. 10.01.1939, święcenia kapłańskie 06.06.1981, emerytowany proboszcz parafii NMP Częstochowskiej w Kosmolowie:

ks. Maciej Foryś