OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 23-07-2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24.07.2022r.
1. Dzisiaj XVII Niedziela Zwykła.
2. Po Mszach świętych będziemy błogosławić kierowców i pojazdy mechaniczne związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, patrona podróżnych.
3. Módlmy się za dzieci, młodzież i nauczycieli, którzy przebywają na wakacjach.
4. W poniedziałek – święto – św. Jakuba Apostoła.
5. We wtorek – wspomnienie – św. Joachima i Anny Rodziców Najświętszej Mari Panny
6. W piątek – wspomnienie – świętych Marty, Marii i Łazarza.
7. Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210