OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 16-07-2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17.07.2022r.
1. Dzisiaj XVI Niedziela Zwykła.
2. Módlmy się za dzieci, młodzież i nauczycieli, którzy przebywają na wakacjach.
3. W piątek – święto – św. Marii Magdaleny.
4. W sobotę – święto – św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy.
5. W przyszłą Niedzielę w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, patrona podróżnych, po mszach świętych będziemy błogosławić kierowców i pojazdy mechaniczne.
6. Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210