OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 29-07-2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII Niedziela Zwykła. 01.08.2021r.
Przychodzimy do Kościoła, aby sprawować Ucztę Miłości. Nikt i nic nas nie może „odłączyć od miłości Chrystusowej”, bo tylko ona potrafi pokonać zło i śmierć.
Chrześcijanin, który podczas Eucharystii posila się Ciałem Pańskim i Jego słowem, nosi w sobie nie tylko zadatek życia wiecznego ale ma w sobie Bożą moc i siłę, która pozwala mu skutecznie walczyć z grzechem.
1. Dzisiaj XVIII Niedziela Zwykła, po każdej Mszy św. wystawienie i Adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy miesiąc sierpień, miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego.
2. W nadchodzącym tygodniu przypada Pierwszy czwartek i piątek miesiąca sierpnia.
3. W poniedziałek – w dzień NMP Anielskiej – przypada odpust Porcjunkuli.
4. W środę – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.
5. W piątek – Święto Przemienienia Pańskiego.
6. Módlmy się za dzieci, młodzież i nauczycieli, przebywających na wakacjach.
7. GŁOSZENIA KURII DIECEZJALNEJ:
8. Pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
9. Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210