OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 17-07-2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18.07.2021r.
1. Dzisiaj XVI Niedziela Zwykła.
2. W poniedziałek o 18.00 Msza św. za wstawiennictwem Św. Józefa.
3. W czwartek - święto św. Marii Magdaleny.
4. W piątek - święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
5. W sobotę - wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
6. W przyszłą Niedzielę w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, patrona Podróżnych, po Mszach św. będziemy błogosławić kierowców i pojazdy mechaniczne.
7. Módlmy się za dzieci, młodzież i nauczycieli, przebywających na wakacjach.
8. GŁOSZENIA KURII DIECEZJALNEJ:
9. Biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspensy od uczestnictwa w Niedzielnej Mszy Św. z dniem 20 czerwca br.
10. Pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. liczby osób w kościołach: od 13 czerwca połowa zajętych miejsc w kościele dla wiernych.
11. Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210