OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 23-01-2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24. 01. 2021r.
1. Dzisiaj III Niedziela zwykła – Niedziela Słowa Bożego.
2. Dzisiaj także Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu.
3. W poniedziałek – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. – kończy się tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
4. We wtorek – wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa.
5. W czwartek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.
6. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy na Niedzielną Eucharystię.
7. Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210