OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 20-11-2020

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22. 11. 2020r.
1. Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Święto Patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
2. W sobotę kończy się rok Liturgiczny.
3. W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy Adwent.
4. We wtorek – wspomnienie św. świętych Andrzeja Dung – Laca, prezbitera i Towarzyszy, męczenników.
5. Można nadal zamawiać wypominki: roczne, pół – roczne, za naszych bliskich zmarłych. Jak i Msze św. w III Piątek na cały rok za naszych bliskich zmarłych.
6. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, przyjmą Komunie św. pomodlą się w intencjach Ojca Św. oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących można taki odpust uzyskać w tym roku od 1 do 30 listopada z racji panującej pandemii.
7. GŁOSZENIA KURII DIECEZJALNEJ:
W świetle Rozporządzenia: par 28 ust 8: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
W budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny.
Od 16 kwietnia b.r., nadal obowiązuje nakaz: osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.
8. Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210