OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 13-11-2020

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15. 11. 2020r.
1. Dzisiaj XXXIII Niedziela Zwykła. Światowy Dzień Ubogich również Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.
2. We wtorek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
3. W środę – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
4. W piątek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
5. W sobotę – wspomnienie Ofiarowania NMP.
6. Za Tydzień Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
7. Można nadal zamawiać wypominki: roczne, pół – roczne, za naszych bliskich zmarłych. Jak i Msze św. w III Piątek na cały rok za naszych bliskich zmarłych.
8. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, przyjmą Komunie św. pomodlą się w intencjach Ojca Św. oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących można taki odpust uzyskać w tym roku od 1 do 30 listopada z racji panującej pandemii.
9. GŁOSZENIA KURII DIECEZJALNEJ:
W świetle Rozporządzenia: par 28 ust 8: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
W budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny.
Od 16 kwietnia b.r., nadal obowiązuje nakaz: osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.
10. Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210