OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 06-11-2020

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
08. 11. 2020r.
1. Dzisiaj XXXII Niedziela Zwykła. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
2. Jutro obchodzimy święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Matki wszystkich Kościołów świata.
3. Trwamy w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, Msze św. Oktawalne z modlitwą za zmarłych o godzinie 18.00. Do poniedziałku.
4. We wtorek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i doktora Kościoła.
5. W środę – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, jak i również 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Modlimy się za naszą Ojczyznę.
6. W czwartek - wspomnienie - św. Jozafata, biskupa i męczennika.
7. W piątek – święto św. Benedykta Jana Mateusza Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski.
8. Można nadal zamawiać wypominki: roczne, pół – roczne, za naszych bliskich zmarłych.
9. W sobotę 14 Listopada o godzinie 12.00 na Rynku w Olkuszu – Różaniec w intencji zatrzymania Aborcji w Polsce.
10. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, przyjmą Komunie św. pomodlą się w intencjach Ojca Św. oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących można taki odpust uzyskać w tym roku od 1 do 30 listopada z racji panującej pandemii.
11. GŁOSZENIA KURII DIECEZJALNEJ:
W świetle Rozporządzenia: par 28 ust 8: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
W budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny.
Od 16 kwietnia b.r., nadal obowiązuje nakaz: osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.
12. Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210