OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 30-10-2020

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
01. 11. 2020r.
1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych.
2. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godzinie 9.00, 11.00 i 18.00
3. Trwamy w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, Msze św. Oktawalne z modlitwą za zmarłych o godzinie 18.00.
4. W środę – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
5. W tym tygodniu przypadają Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
6. Można już zamawiać wypominki: roczne, pół – roczne, oktawalne za naszych bliskich zmarłych.
7. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, przyjmą Komunie św. pomodlą się w intencjach Ojca Św. oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących można taki odpust uzyskać w tym roku od 1 do 30 listopada z racji panującej pandemii.
8. GŁOSZENIA KURII DIECEZJALNEJ:
W świetle Rozporządzenia: par 28 ust 8: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
W budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny.
Od 16 kwietnia b.r., nadal obowiązuje nakaz: osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.
Konto Parafialne: Bank PKO BP nr 30 1020 2430 0000 8102 0018 3210