Dekret Biskupa Sosnowieckiego w sprawie Uroczystości Wszystkich Świętych

Dekret Biskupa Sosnowieckiego w sprawie Uroczystości Wszystkich Świętych

Dekret Biskupa Sosnowieckiego w sprawie Uroczystości Wszystkich Świętych.

L.dz. 1228/2020

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności ze wszystkimi i odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, nie tracąc jednak wiary i pokładając nadzieję w Bogu – Panu życia i śmierci.


W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) ze zmianami wprowadzonymi przezRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1871), a także zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, dla dobra dusz orazdla właściwego i bezpiecznego przeżycia tych wyjątkowych dni i zminimalizowania ryzyka zakażenia w dniach od 1 listopadado 8 listopada 2020 roku na terenie Diecezji Sosnowieckiej postanawiam, co następuje:

 1.  Zachęcam wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości Wszystkich Świętych, tj.w dniach od 1 do 8 listopada b.r.
 2. Na cmentarzach w czasie sprawowania jakiegokolwiek kultu religijnego (msza święta, nabożeństwo, procesja)należy przestrzegać zasady sanitarno - epidemiologiczne aktualnie obowiązujące w kraju min. zasada dystansowania się na odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  W związku z powyższym, roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam organizację mszy świętej w kaplicy cmentarnej czy procesji na cmentarzu tam, gdzie jest taki zwyczaj. Msza święta czy też procesja może się odbyć, jeśli możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego i aktualnie obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych wynikających z przynależności do czerwonej strefy. W kaplicy cmentarnej istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult, zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami liturgiioraz limit 1 osoba na 7 m2. Przypominam, że za przestrzeganie tych zasad odpowiedzialny jest organizator uroczystości religijnej, a więc ksiądz proboszcz.
 3. Duszpasterzy proszę, by rozważyli możliwość odprawienia kilku mszy świętych w kaplicy cmentarnej czy też dodatkowych mszy świętych w kościołach parafialnych w Uroczystość Wszystkich Świętych czy też w kolejne dni oktawy. Także w kolejne dni „oktawy” można na cmentarzu organizować tradycyjne procesje z modlitwami za zmarłych. W ten sposób unikniemy zgromadzenia w jednym miejscu w tym samym czasie większej liczby wiernych.
 4. Zachęcam do korzystania z ogólnego zezwolenia na aplikację większej liczby Mszy świętych 1, 2 i 8 listopada, by wszyscy wierni, którzy pragną w te dni uczestniczyć w Eucharystii, mieli taką możliwość.
 5. W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,
  przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Zgodnie z dekretem z dnia 22 października 2020 roku Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że „(…) aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
  Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia”.
 6. Proszę, by na bieżąco w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich uwzględniać obowiązujące obostrzenia wynikające z prawa państwowego i zatwierdzonych rozporządzeń Rady Ministrów.
  Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.
  Wszystkim z serca błogosławię.

+Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki


Ks. dr Mariusz Karaś
Kanclerz